تراز های دانشگاه آزاد  تمام رشته های موجود در این دانشگاه از سال ٨۴ تا ٨٧

نام رشته تراز سال 87 تراز سال 86 تراز سال 85 تراز سال 84
پرستاری
تهران پزشکی 4787 5163 5248 5519
مشهد 4635 5065 5255 5462
کرج 4834 5164 5486 5400
اهواز 5345 5111 5462 5358
دزفول 4915 5189 5274 5301
ساری 4609 4603 5230 5291
بابل 4621 4652 5205 5279
رشت 4610 4986 5203 5262
خوراسگان- اصفهان 4652 4612 5070 5248
ارومیه 4663 4838 5184 5243
گرگان 4619 4913 5022 5238
لاهیجان 4620 4750 4886 5237
همدان 4603 4807 4834 5222
سنندج 5052 5030 5079 5189
ورامین 4604 4700 5214 5173
کازرون 5149 5033 4910 5142
تبریز 4607 4914 5077 5107
نجف آباد 4611 4650 5299 5099
اراک 4612 4604 5123 5046
نوشهر و چالوس 4627 4630 4607 5021
فیروز آباد 4797 4710 4609 5005
ساوه 4603 4603 4926 5002
کرمان 4606 4993 4866 4997
جهرم 4824 5043 4896 4969
بروجرد 4903 4918 4892 4940
شهرکرد 4628 4707 4855 4923
زنجان 4603 4610 4862 4912
زاهدان 4600 4636 4756 4910
اردبیل 4602 4614 4796 4891
مسجد سلیمان 4601 4615 4685 4864
تنکابن 4618 4611 4633 4875
آبادان و خرمشهر 4604 4606 4851 4836
ابهر 4608 4683 5092 4836
بندر عباس 4638 4791 4815 4814
گناباد 4640   4779 4685
بجنورد 4615 4641 4693 4684
کاشمر 4677 4665 4661 4649
یزد 4631 4602 4615 4647
داراب 4601   4611 4640
قوچان 4628 4626 4611 4635
بیرجند 4642 4604 4631 4632
آستارا 4606 4610 4604 4631
سبزوار 4601 4605 4623 4630
خلخال 4607 4750 4623 4622
شیروان 4621 4649   4622
فلاورجان 4603 4622 4976 4621
استهبان 4603 4625 4697 4618
تویسرکان 4611 4602 4642 4616
علی آباد کتول 4600 4600 4603 4613
یاسوج 4624 4600 4631 4613
ارسنجان 4611 4606 4616 4613
مهاباد 4604   4629 4608
شاهرود 4616 4601 4657 4606
مراغه 4707   4897 4605
قم 4611 4616 4893 4602
گچساران 4605 4772 4961 4601
نیشابور 4615 4655 4639 4601
فردوس 4739 4744 4908 4706
لارستان 4618 4607 4602 4605
سمنان 4751 4639 4606 4622
اتاق عمل
تهران پزشکی 4657      
مشهد 3798      

علوم آزمایشگاهی
اراک 4445      
بابل 4138      
بروجرد 4663      
تبریز 5130      
تهران پزشکی 5582      
چالوس 3827      
زاهدان 4419      
شاهرود 3726      
قم 3524      
گرگان 4540      
مرند 3574      
مدد کاری اجتماعی
خمینی شهر 4784      
هوشبری
تهران پزشکی 5294      
مشهد 4869      
پزشکی- دکترای حرفه ای
تبریز 7119 6653 6719 7085
تهران پزشکی 6940 7035 6881 7043
یزد 7194 6837 6689 7024
مشهد 7261 6848 6911 7009
کازرون 7019 6765 6920 6984
نجف آباد 7236 6837 6905 6901
اردبیل 7077 6782 6822 6886
تنکابن 6906 6723 7036 6854
شاهرود 7038 6824 6854 6796
قم 6869 6456 6777 6753
داروسازی- دکترا
علوم دارویی تهران 6735 7062 6910 6995
دندان پزشکی- دکترا
خوراسگان- اصفهان 7456 6883 6901 7142
تهران پزشکی 7151 7085 6898 7093
علوم تغذیه
تهران علوم و تحقیقات 6191 6258 6332 6332
علوم و صنایع غذایی- کنترل بهداشتی
قوچان 5313
مامایی
تهران پزشکی 5688 5827 5744 5912
کرج 5720 5666 5871 5851
تبریز 5339 5397 5521 5697
کازرون 5201 5200 5413 5671
مشهد 5536 5548 5743 5597
گرگان 5210 5209 5258 5443
تنکابن 5210 5230 5217 5226
لارستان 5201 5224 5205 5212
نوشهر و چالوس 5293 5212 5203 5209
سمنان 5218 5201 5206 5203
اردبیل 5200 5212 5200 5202
بابل 5200 5206 5322 5202
کرمان 5252 5205 5212 5201
خوراسگان- اصفهان 5204 5208 4630
فلاورجان 5241 5212 4627
مرند 5267 4664
ورامین 5209 5213 5040
نجف آباد 5203 5205 4772
اراک 5204 5207 4658
زنجان 5205 5207 4631
قم 5211 4455 4628
ساری 5228 5204 4635
نیشابور 5286 5220 4622
رشت 5218 5215 4618
بهبهان 5256 5201 4602
جهرم 5228 5219 4662
خلخال 5286 5206
فیروز آباد 5206 5212 4611
سنندج 5222 5202 4683
بیرجند 5250 5220
مراغه 5234 4884
بروجرد 5214 5202 4631
قوچان 5247 5322
تویسرکان 5209 5209 4637
ارومیه 5210 5254 4625
مهاباد 5266 5201 4682
اهواز 5653 5412 5043
ارسنجان 5220 5223 4770
استهبان 5202 5205 4670
گناباد 5332 5286
شهربابک 5230 4684
بجنورد 5240 5216
آستارا 5335 4716
دزفول 5209 5200 4994
گچساران 5202 5220 4631
آبادان - خرمشهر 5217 5214 4614
میبد 5209 5318
مسجد سلیمان 5213 5200 4605
زاهدان 5208 5216 4639
شهر کرد 5202 5204 4689
بناب 5208 5239 4724
دامپزشکی- دکترا
کرج 6251 5382 6568 6563
گرمسار 5461 5717 5843 5974
شهرکرد 5517 5541 5520 5709
تهران علوم و تحقیقات 6915 7275
کازرون 5164 5456 5527 5688
سنندج 5150
تبریز 5316 5468 5555 5615
ارومیه 5562 5151 5672 5516
بیولوژی دریا
دامغان 5905
دبیری زمین شناسی
شیراز 3895 4002 5084 5093
زرند 3614 3597 5166 4082
دبیری زیست شناسی
مشهد 5028 5399 5580 5657
تهران شمال 4311 5180 5279 5482
جهرم 3650 3747 5104 5126
دبیری شیمی
شهرضا 3667 3716 4958
فیروز آباد 3773 3884 4954
زمین شناسی کاربردی
شیراز 3926 4529 5057
تنکابن 3728 5198
طبس 4760
لاهیجان 4333
زاهدان 3652 4996 4991
زمین شناسی
محلات 4093 3596 5224
ساری 3821 3792 4958 5203
طبس 4051 525 5150
نوشهر و چالوس 3953 3619 5156 5072
قائم شهر 5062
مراغه 4072 5055
الیگودرز 5035
میانه 5187 5187 5020
استهبان 5029 5001
اهر 3635 4651 4994
ارومیه 3717 3717 4978 4984
خرم آباد 3602 4406 4959 4981
شیراز 3589 4500 4961 4978
بافق 4970
زاهدان 3646 3619 4954 4969
بندر عباس 4266 4787 4964 4968
اسلام شهر 3842 3835 4953 4968
بهبهان 3807 3738 4964 4964
کهنوج 3510 3553 4962
آشتیان 3781 3977 4962
تهران شمال 4945 5309 5275 4961
کرج 3873 4246 4958 4961
خوراسگان-اصفهان 3854 3657 4955 4959
مشهد 3799 3883 5162 4959
لاهیجان 3842 3776 4960 4958
تبریز 3913 3767 4987 4956
شاهرود 4276 3575 5085 4955
دماوند 4201 4157 4961 4950
زرند 3771 4970 3814
زیست شناسی دریا
سواد کوه 3526 6023 5531
تهران شمال 3599 4760 5154 5452
بندر عباس 3747 3677 4966 4974
لاهیجان 3660 4210 5253 4971
دامغان 3679 4964
تنکابن 3639 3654 4996 4964
زیست شناسی سلولی مولکولی-ژنتیک
تنکابن 5618 5737 5162
تهران پزشکی 6786 6741 6748 6660
ارسنجان 5355 5781 5107
ورامین 6015 5997 5238
زیست شناسی سلولی و مولکولی- بیو شیمی
مشهد 6200 6384 6512 6662
سنندج 4126 4829 5103
فلاورجان 3600 4842 5666 5705
ورامین 3782
تنکابن 3776 3741 5107
زیست شناسی سلولی و مولکولی-علوم سلولی
تنکابن 3868 3631 5106
تهران مرکزی 5901 5670 6312 6273
سنندج 4027 3635
پرند 5011 5430 5704 5865
آشتیان 4592 3544 5134 5173
یزد- اشکذر 3807 3770 5120 5119
جهرم 3970 3675 5137 5117
دامغان 4459 3780
زیست شناسی سلولی و مولکولی- میکروبیولوژی
تهران پزشکی 6529 6435 6361 6886
تهران شمال 6379 6445 6449 6696
کرج 5871 6243 6129 6342
شهریار 5741 5605 6051 6135
قم 5264 5383 5706 5949
ارومیه 5855 6039 6302
فلاورجان 5410 5529 5155 5934
اراک 5143 5482 5866 5869
گرگان 4998 5508 5598 5613
مسجد سلیمان 5330 5739 5699 5476
لاهیجان 3543 4558 5348 5360
کرمان 4411 5134 5371 5357
زنجان 3709 4936 4954 5336
فراهان 3652 3972 5332
بناب 4894 5305 5012
تنکابن 3771 4747 5071 5302
جهرم 3560 3800 4691 5299
کازرون 3679 5091 5335 5169
دامغان 3835 4622 5090 5156
سنندج 5261 5570 5932
اشکذر 3778
اهر 3515
رشت 4884 5537
زیست شناسی سلولی و مولکولی-بیو فیزیک
ارومیه 5957
تنکابن 5224 5106 5102
ورامین 4696 5238
زیست شناسی- علوم جانوری
فلاورجان 4293 4226
دامغان 3952 3568 5229 5159
ارسنجان 3615 3565 5028 5063
قشم 3556 3569 5000
زنجان 4063 3879 4951 4985
مرند 3779 3789 4959 4964
کازرون 3525 3680 5007 4958
قم 3704 4145 4972 4953
تنکابن 3567
همدان 3610 4472
زیست شناسی- علوم گیاهی
اراک 4202 3702
فلاورجان 4359 4228 4954 5153
خلخال 4090 3877 5097
نیشابور 3763 3772 5049 5049
تنکابن 4239 4578 4991 4986
ساوه 3923 3849 4966 4981
گرگان 3918 3680 4968 4966
تهران علوم و تحقیقات 4495 4366 5398 4964
جیرفت 3522 3629 4952 4963
گرمسار 4973 3736 4950 4958
شهرری 3672 3665 4954
مرند 3583
دامغان 4009
رودهن 3598
قم 3669
زیست شناسی عمومی
تهران شمال 4631 5281 5420 5764
مشهد 4378 5276 5318 5649
تهران مرکزی 4766 5151 5575 5614
تهران علوم و تحقیقات 4726 5056 5815 5552
تهران مرکزی- قیام دشت 3711 3774 4975 5180
جهرم 4023 4044 5040 5035
قائم شهر 3779 3533 4960 4979
ایذه 4215 4755 4958 4976
درود 3842 4065 4969 4969
پرند 3765 3875 4959 4960
دامغان 3829 5112 4969
گرمسار 3921 3843 5038
ساری 3623 3749 4976 4959
دامغان 3829 3572 4951
فلاورجان 3771 3634 4956 4950
شهریار 3597 3670 4950
ورامین 3790 3696 4978 5343
گرگان 3731 3614 5023
بروجرد 3737
رودهن 3720 5239
زیست شناسی
آشتیان 3694 5239
تنکابن 4964
بروجرد 3629 5104 4962
شیمی کاربردی
شیراز 5858 6106 6171 6384
تبریز 5693 5867 5934 6326
مشهد 5730 6000 5977 6218
تهران شمال 5804 5967 6127 6099
کرج 5565 5718 5929 6002
تهران مرکزی 5565 5959 6097 5979
لاهیجان 4882 5299 5132 5955
تهران جنوب 5543 5918 6057 5932
تاکستان 4867 5329 5650 5869
رشت 5256 5669 5854 5869
شهرری 5164 5619 5787 5846
مرودشت 5346 5570 5822 5814
اسلام شهر 5188 5378 5645 5786
قیام دشت 4615 5218 5234 5775
قائم شهر 3534 4910 5492 5734
بروجرد 4818 5302 5454 5697
شهرضا 4574 5305 5482 5638
قم 3687 4677 5522 5622
ساوه 4760 5170 5438 5608
امیدیه 5155 5360 5133 5546
اردبیل 4338 5133 5079 5492
شهریار 5294 4952 5862 5471
قوچان 3541 4193 5066 5367
کرمان 3513 4989 5074 5334
گچساران 4377 5082 5314 5320
نی ریز 3575 3587 4960
اراک 3676 3738 5022 5314
کازرون 4920 5518 5458 5277
فیروز آباد 3815 4446 4970 5257
مهاباد 4022 4419 4953 5244
دامغان 3931 3771 4979 5031
شاهرود 3813 3676 4954 5015
یزد 3986 4348 5432 5001
میانه 3857 3687 4960
گرگان 3676 3676 4961
دورود 3613 3722 4952
زنجان 4644 5265 5472
سوادکوه 4633
اهر 3761
داراب 3693 3661
شیمی محض
دزفول 5414 5785 5891 5799
رشت 3539 4501 4951 5663
خرم آباد 4862 5396 5348 5620
ایلام 4277 5162 5291 5604
ماهشهر 5048 5378 5504 5550
مشهد 5022 5381 5433 5435
تهران شمال 4829 5290 5646 5342
تهران مرکزی 4640 5221 5780 5330
زاهدان 4147 4969 4952 5310
آیت الله آملی-آمل 4094 3981 4955 5029
ورامین 3582 4444 4983 5027
نی ریز 3948 3626 4955 5008
شاهرود 3752 3850 5162 4991
قشم 3627 4396 4963 4986
تنکابن 3780 3936 4950 4961
شهرضا 3862 3776 4960 4959
قیام دشت 3768 3951 4957 4956
اراک 3653 3576 5029 4956
یزد 4369 3685 5029 4956
فیروزآباد 3938 4289 4959 4950
زرند 3786
قائم شهر 3901
تویسرکان 3904 3951 4983
مدیریت منابع خشک و بیابانی
بافق 5276
ورامین 3643 3762
یزد- اشکذر 4879 5199 5042
مدیریت کشاورزی- اقتصاد کشاورزی
میانه 3776 5298 5374
مرودشت 3602 4067 5124 5236
ابهر 4203 3638 5065 5156
قائم شهر 3849 3792 5077 5077
زابل 3526 4479 5061 5077
یاسوج 3544 4151 5070 5075
مشهد 3926 3967 5052 5051
رودهن 3989
ارسنجان 3801
مهندسی کشاورزی- باغبانی
جهرم 3807 5043 5457
تبریز 4095 3669 4965 5089
شیروان 4009 3986 5053
مراغه 3747 3629 4996 5047
مهاباد 3602 5021
رفسنجان 3865 3546 5071 4998
ابهر 3885 3625 4952 4977
ساوه 4111 4971
تاکستان 3746 4321 4951 4967
جیرفت 3605 3560 4954 4958
خوراسگان-اصفهان 3805 3729 4954 4958
مرند 3756 5021 4953
استهبان 3601 3969 4974 4953
شیراز 3528 4311 4976 4953
رشت
محلات 4387
کرج 3810 3877 4977
گرمسار 3650
خوی 3931
مهدسی کشاورزی-ترویج و آموزش کشاورزی
ایلام 3795 3742 4955
دامغان 5818
بیرجند 3629 5094 4996
گرمسار 3861 3575 5084 4995
تبریز 3770 3577 5079 4976
ساری 3541 3685 4989 4957
فیروز آباد 3894
مهندسی کشاورزی-خاک شناسی
تبریز 4115 4089 5198
سوادکوه 3919 3658 5086 5161
داراب 3539 3539 5061 5092
فیروز آباد 4048 5152 5089 5092
دزفول 3510 3759 5062 5067
کرج 3890 5649 5069
رودهن 3793 3885 5117 5063
شیراز 3567 3595 5063 5053
خوراسگان اصفهان 3740 3912 5054 5050
شهر بابک 3762
مهندسی کشاورزی- زراعت
تاکستان 3721 5029 4983 5956
ایلام 3545 5138
بیرجند 3896 4996 5137
میانه 5071 5082
گناباد 3774 3666 4985 5072
میبد 3684 5048 5068
محلات 3999 5066
بجنورد 3851 3776 4954 5040
سنندج 3512 3671 5074
آستارا 3580 3608 4994 5038
ارسنجان 4141 5418 5038
نیشابور 3604 3630 5027 5036
کرمانشاه 4250 5004 4963 5034
شهریار 3915 3689 5273 5031
کرج 3607 3795 4957 5022
کلیبر 5017
یاسوج 3628 3540 5016
بم 5014
دامغان 3960 5446 5001
نوشهر و چالوس 3849 3743 4969 5000
آیت الله آملی-آمل 3889 3644 5019 4992
جیرفت 3601 5007 4991
ورامین 3525 3607 4954 4990
شهرری 3574 4301 4951 4986
بروجرد 3639 3621 4960 4983
فیروز آباد 3987 3833 5003 4979
خوی 3838 4545 5040 4976
فسا 3885 3566 4976
خوراسگان اصفهان 3690 4085 5006 4973
اردبیل 3577 3678 4987 4972
اردستان 3720 3735 5044 4971
ساوه 3801 4971
اراک 3524 3524 4952 4971
مهاباد 3511 4382 4992 4967
زاهدان 3608 4509 4952 4966
دزفول 3503 4219 4963
میاندواب 3703 4962 4960
شوشتر 3569 3565 4965 4959
شیروان 3834 3708 5000 4959
رودهن 3584 3682 4956 4958
خرم آباد 3567 3684 4951 4954
مشهد-گلبهار 3661 3673 5025 4954
قائم شهر 3713 3764 4985 4954
نراق 4032 3865 4959 4953
لاهیجان 3825 4954 4952
اقلید 3817 3873 4977 4950
رشت 3721 3546 4983 4952
اهواز 4325 4951 4954 4952
تبریز 3928 4707 4950 4950
پارس آباد مغان 3671
گرگان 3508 4027 4976 4950
مهندسی کشاورزی- علوم دامی
نوشهر و چالوس 3802 3636 4997 5774
تبریز 4037 3604   5541
بهبهان 3529 3737   5097
سنندج 3772 4874 5277  
بیرجند 3898 3696 4986 4950
رشت 3690     5031
بروجرد 3649 3672    
بافت 3563 3597 5004  
داراب 3658   5217  
یاسوج 4072
شهریار 4582 3925 4956 5024
شبستر 3682 5023
مراغه 3889 3583 4994
کاشمر 3596 3903 4952
مشهد-گلبهار 3564 3776 4971 4973
خوراسگان اصفهان 3654 5846 4968 4972
ورامین 3644 3582 4970 4969
قائم شهر 3518 3663 5005 4969
ساوه 4034 3867 4960 4961
ابهر 3558 3723 4952 4952
شهر کرد 3827 4228 4951
کلیبر 3740 3890
ایلام 3668
گلپایگان 3826
گرمسار 3811
سراب 4158
کرج 3807 3702 4986 4972
مهندسی کشاورزی-علوم و صنایع غذایی
خوراسگان اصفهان 6419 6449 6436 6546
تهران علوم و تحقیقات 6243 6343 6445 6499
کازرون 5826 6031 6071 6225
شهریار 5649 5780 5868 6029
تبریز 5791 5936 6196 6019
آیت الله آملی-آمل 4979 5292 5692 5961
ورامین 5282 5365 5753 5808
سنندج 5255 5675 5550 5782
دامغان 3849 4898 5325 5496
قوچان 5007 5179 5314 5496
سراب 3729 4530 4954 5246
سبزوار 3941 3535 4950 5196
شوشتر 4961 5078 4964  
شبستر- خولیان 4219 4580 4968  
خوی 4971 5233 5486 5079
مهاباد 3876 5212 5354 5056
بیرجند 3828 3664 4985 4969
ماکو 3876 5218 4955 4950
خرمشهر 3530      
شهرضا 5175      
شهرکرد 5242      
فسا 4673      
یاسوج 4183      
سوادکوه 3571      
قزوین 5780 5803    
مهندسی کشاورزی- گیاه پزشکی
خوراسگان اصفهان 5289 5577 5873
تهران علوم و تحقیقات 5240 5461 5533 5824
شیراز 4255 4861 5621 5448
ابرکوه 4185 4013 5112 5148
دزفول 4606 5025 5222 5136
رفسنجان 3726 3648 4957 5062
خرم آباد 4249 4897 4976 5052
میانه 4051 3695 5039 5032
مهاباد 3538 4885 5000 5009
جهرم 3827 3622 5007 4966
بجنورد 3756 5517 4950 4960
گرگان 3530 3768 4953
جیرفت 3670 3653
رشت 3529 3702
یزد 3592 4034 4956 4956
ورامین 3817 4113 4958 4956
مرودشت 3582 4956 4955
دامغان 3771 3773 5078 4952
اراک 3846 3898 4950
تاکستان 3759
گرمسار 3587
تبریز 3873 4632 4984 4950
مهندسی کشاورزی- مهندسی فضای سبز
فسا 3678 3940
میانه 3947 5205 5244
نوشهر و چالوس 3573 3549 5102 5126
ابهر 3825 3760 5115 5108
ملایر 3666
خوراسگان اصفهان 3899
استهبان 3861 4268 5174
مهندسی منابع طبیعی - جنگل داری
آیت الله آملی-آمل 3608 3816 5074 5298
نوشهر و چالوس 3728 3575 5241 5084
لاهیجان 3536 3609 5188 5070
خلخال 3971 4020 5271 5059
ایلام 3710 5065
یاسوج 3636
ابهر 4037 3833 5065
مهندسی منابع طبیعی - شیلات
آبادان 3637      
تهران شمال 4902 5160 5411 5717
اهواز 4989 4917 5057 5349
بوشهر 3605 4728 5087 5234
بابل 3590 3628 5098 5158
بندر عباس 3599 3538 5099 5074
بندر انزلی 3572 4055 5107  
رشت       5071
لاهیجان 3728 3611 5072 5069
سواد کوه 3570 3616 5185 5063
قشم 3960 3844 5072 5060
آزاد شهر 3542 3514 5050 5059
قائم شهر 3707 3728 5060 5052
بندر گز 3553      
گرگان   3671 5103  
مهندسی منابع طبیعی - علوم چوب و کاغذ
کرج 3754 3727 5077 5059
آستارا 3741 3792 5059 5058
نوشهر و چالوس 3798 3684 5138 5113
مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
تهران شمال 5370 5514 5683 5882
همدان 3916 4756 5295 5393
اهواز 4796 5261 5296 5374
پرند 3762 4538 5203 4963
اراک 3809 3813 4987 4961
آباده 3815 3804 4992 4960
تبریز 3602 4462 4980 4957
میبد 3725 3755 4966 4952
تنکابن 3762 3631 4964 4964
بندر عباس 3508 3700 4956 4951
لاهیجان 3534 3754 4954 4951
اردبیل 3935 4920 4970
دماوند 3699 3862 4952
قائم شهر 3686 3815 4954
مشهد 3537
ارسنجان 3876 3673 5040 4972
مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیز داری
میبد 4040 5013 4986
بندر عباس 3500 3738 4985
فیروز آباد 3820 3658 4999 4984
تربت جام 3975 3529 5127 4969
نور 3737 3861 5028 4954
بافت 3529 3534 4950 4953
ارسنجان 5037 4952
قائم شهر 3907      
اردبیل 3608 3676